PRISER OG BETINGELSER PR 1/9-2017

 

FRAKT: ORDRE OVER KR. 2 000,- EKS MVA, FRAKTFRITT

 

ORDRE OVER KR. 1 000,- EKS MVA, 1/2 FRAKT

 

BETALINGSBETINGELSER:            KREDITTID ER 25 DAGER.

VED BETALING ETTER KREDITTIDENS UTLØP,

VIL RENTENOTA BLI UTSENDT,

MED ET GEBYR PÅ KR. 50,-

 

REKLAMASJON/RETUR:               DET STILLES KRAV TIL KJØPER Å REKLAMERE PÅ

VAREN ELLER ANDRE FORHOLD INNEN 8 DAGER

 

VED LEVERING MÅ KOLLIENE TELLES, OG EVENTUELLE MANGLER/FEIL

NOTERES PÅ FRAKTBREV OG FAXES ELLER MAILES FOR AT

REKLAMASJON KAN FORELIGGE. PRISEDE VARER TAS IKKE I RETUR

 

 

PRIS:     JONASSEN & CO AS FORBEHOLDER SEG RETTEN

TIL Å ENDRE PRISER OG PAKNINGS-STØRRELSER