Om oss

norsk
Jonassen & Co AS startet i 1972 og er ledende grossist innen allergikost og andre spesial kategorier. Vi er spesialist på gluten og hvetefrie varer og har landsdekkende distrubisjon til dagligvare, helsekost og institusjoner.  Vi også har eget service kontor. Med dette er vi en innovativ aktør som kontinuerlig presenterer spennende nyheter. Vår samlede kunnskap om våre varegrupper skal gjøre oss til den beste løsningen i Norge for våre levrandører. Vi opptrer langsiktig med de merkevarene vi representerer og viser dem samme respekt som levrandøren ville ha gjort. Gjennom vårt internasjonale kontaktnett skal norsk handel oppleve Jonassen & Co som sin forlengende arm til det internasjonale marked.

engelsk
Jonassen & Co AS started in 1972 and are a wholesaler in allergy food and other special categories. We are specialist in gluten and wheat free products and offer nationwide distribution to grocery stores, health food, and institutions. With our own Services office we are an innovative player that constantly presents exciting news. Our collective knowledge of our product groups make us the best solution in Norway for our customers. We act long-term with the brands we represent and show them the same respect as the producer would do. Through our international network of contacts will Norwegian trade experience Jonassen & Co as its extended arm of the international market. In our work we will strengthen existing and establish new brands.
 
Drammen by night
Drammen, our home town by night